SM KPIST 2012
Fältskjutning 2012-08-24
Kpist ställningar 2012-08-25
Kpist liggande 2012-08-26